Tribunalul Virtual, în numele certitudinii, hotărăște:

constatând că inculpatul și-a pierdut calitatea de a fi viu,

ținând cont că, prin fapta de a muri, nu mai poate beneficia de protecția principiului "Viața este Dreptul" și

având în vedere directiva socială "Despre morți, nu mai dă bine",

în temeiul articolului 11 Cod Letal, completat cu alineatul "Opțiuni de tinerețe" din Regulamentul de Interpretare a Parcursului (RIP),

  • condamnă pe inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de apartenență la trecut, la 40 de zile de anulare digitală și confiscarea profilurilor sale din rețea,

  • solicită executorilor virtuali, fără deosebire de vârstă sau de gender, să efectueze cel puțin o postare pe zi cu privire la faptele incluse în rechizitoriul Parchetului Virtual,

  • interzice prietenilor și followerilor inculpatului să facă referire, în acest interval, la orice faptă a acestuia diferită de cele menționate în rechizitoriu,

  • obligă familia și pe toți eventualii urmași la plata virtuală a oricărui resentiment legat de alegerile inculpatului, indiferent dacă acel resentiment a apărut înainte sau după ce inculpatul și-a pierdut calitatea de a fi viu, indiferent dacă acel resentiment este experimentat de cunoscuți de-ai inculpatului sau de necunoscuți.

Instanța atenționează utilizatorii că viața trebuie să fie trăită liniar, fără devieri de la Noile Norme (NoNo).

Ca atare, instanța își face datoria de a reaminti două dintre acestea – "Orice căință este confirmare" și "Orice ispășire este parțială", precum și primatul societății noastre: Prezentul este Certitudine.

Pronunțată în rețea astăzi și acum.