Am căutat cuvinte româneşti care ar căpăta un înţeles surprinzător dacă i-ar fi citite unui britanic predispus la asocieri de intonaţie şi de semantică. Am forţat lectura şi traducerea în unele cazuri, de dragul jocului şi al paradoxului.

*

Anotimpul ( a no team pool ) – bazin fără echipe

Bărbat ( bur bat ) – o meliţă de belea :)

Birul ( “bee” rule ) – legea omului harnic

Bitum ( bee tomb ) – mormântul albinei

Contul ( con tool ) – instrumentul puşcăriaşului

Dornic ( door nick ) – crăpatul uşii

Edil ( [ei] deal ) – afacere de categoria A

Fibros ( fee bros ) – tovarăşii cu taxa

Girul ( gee rule ) – domnia gealatului

Hambar ( ham bar ) – local de fraieri

Iubit ( you bit ) – tu ai muşcat

Lipsit ( lip seat ) – loc la margine

Merişor ( merry shore ) – limanul fericit

Nectar ( neck tar ) – smoală pe gât

Prostit ( pro’s tit ) – mârţoaga profesionistului

Robul ( raw bull ) – taur jupuit

Scornit ( score neat ) – bou de succes

Trucat ( true cut ) – decupajul potrivit :)

Trupeş ( true pash ) – pasiunea reală

Verişor ( very shore ) – adevăratul sprijin

*