Hotărârea Curții Internaționale de Justiție prin care se recunosc drepturile suverane ale României de a exploata circa 80% din zona aflată în litigiu cu Ucraina reprezintă o izbândă istorică mai ales dintr-o perspectivă națională. Dacă aderarea la UE poate fi considerată o reușită politică și un potențial succes economic, evenimentul anunțat astăzi nu poate fi comparat - repet, din perspectivă națională - decât cu reactivarea, în 1992, a Mitropoliei Basarabiei, pe care statul moldovean a fost silit să o recunoască oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Hotărârea de astăzi nu trebuie interpretată doar în cheie politică sau prin prisma avantajelor energetice pe care le-ar putea aduce, ci, în primul rând, ca un moment de demnitate națională. Între atâtea rușini sociale și trădări financiare, România are parte, din fericire, și de o înaltă dovadă că inteligența și studiile temeinice, combinate cu o muncă asiduă și anonimă, sunt adevăratele soluții pentru protejarea eficientă a propriilor interese.

Citiți aici numele oamenilor care au trudit pentru bucuria de astăzi și mulțumiți-le simplu, în gând.