Ilustraţie: Oudi Arroni, www.oudiart.com

Ilustraţie: Oudi Arroni, www.oudiart.com

CINE?

cine v-a spus: aceştia sînt oamenii
acestea faptele? cine v-a arătat: iată
acesta-i cuţitul dincoace se află oglinda?
cînd aţi aflat că apa nu e palidă
şi cine este vînător şi cine cuvînt
şi cum de ştiţi ce e credinţa şi
unde începe singurătatea?
oare cu cine staţi de vorbă
lepădîndu-vă de taina voastră
ca de trupul cu care n-aţi făptui
şi cine dintre voi este mutul
şi cine nisipul
căruia îi sînt pregătite discursuri bîlbîite
precum trupurile vieţuitoarelor
ce trag să moară şi cine
dintre voi are răbdare să-mi arate:
aceştia sînt oamenii acestea faptele?

Din volumul “Mic tratat de glorie” (1973).

CHESTIONAR

Mai sparge părul tău geamurile nopţii?
Mai urcă el în vară armatele de tei?
Mai lunecă spre seară şi în dreptul porţii
Mai murmură mesaje, tulburi, ca-n “Maitreyi”?

Mai devastează păru-ţi ordinea-n amiezi?
Mai lustruieşti cu el argintării?
Mai crezi? Mai te-ndoieşti? Mai vii?
Mai te-nfăşori în el, cînd te îndepărtezi?

Mai bate părul tău în visteria lunii?
Mai tîlhăreşte mirezmele de prin grădini?
Mai se roteşte secerînd păunii?
Mai taie vîrful pădurilor de pini?

Mai strică păru-ţi legile plutirii?
Mai dovedeşti cu el că ai dreptate?
Mai vezi cuţitul ce mă sprijină în spate?
Mai vrem să fim de-a pururi mirii?

Mai sună părul tău ca un choral?
Mai biciuieşti cu el popoarele de cai?
Mai vezi împrejuru-ţi vreo luntre, vreun mal?
Mai sîntem noi viaţă? Mai sîntem? Mai?

Din volumul “Uneori, plutirea” (1977).

CALCULAREA ADEVĂRULUI

Se aleg nişte minciuni
dintre cele mai umile,
li se ţine calea
de cîteva ori pe zi
şi li se spune:
“Excelenţă!”
“Majestate!”
“Prealuminatelor!”
“Preafericitelor!”
“Divinelor!”

O, splendidă auroră
a adevărului,
tu nu vei întîrzia să te arăţi:
“Sictir!”

Din volumul “Respiraţie artificială” (1978).

Acesta e poetul. Aceasta e cartea.