Ediţia 2009 a Raportului Dezvoltării Umane, un document de 229 de pagini întocmit de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (despre care am aflat de la Hotnews şi care poate fi citit integral aici), conţine câteva informaţii interesante privind România.

Raportul ierarhizează 182 de ţări în funcţie de un indice (HDI) care ia în calcul trei dimensiuni ale dezvoltării umane – un trai lung şi sănătos (măsurat după speranţa de viaţă la naştere), educaţia (măsurată după rata alfabetizării şi după rata combinată a înscrierii într-o formă de învăţământ) şi un standard decent de viaţă (măsurat după paritatea puterii de cumpărare). Ediţia din acest an operează cu datele anului 2007.

În România, speranţa de viaţă era de 72,5 ani, rata alfabetizării persoanelor de peste 15 ani (calculată în perioada 1999-2007) era de 97,6%, rata combinată a înscrierii în învăţământ – 79,2%, iar PIB-ul pe cap de locuitor, 12.370 de dolari (pag. 172 din Raport).

Iată alte informaţii care mi s-au părut importante şi inedite:

- din 1990 până în 2005 au emigrat 2,3 milioane de cetăţeni români (pag. 144);

- în perioada 1990-2007, media ratei anuale de creştere economică a fost de 0,37% (pag. 168);

- dacă, în 1960, în România trăiau 330.000 de imigranţi (1,8% din populaţie), numărul lor a scăzut până la 133.000 în 2005 – 0,6% din populaţie (pag. 144);

- în perioada 2000-2002, numărul românilor emigraţi în ţări din Asia (19,7% din total) a fost mai mare decât al celor care au ales America de Nord (19%) - pag. 148;

- în 2007, emigranţii români au trimis acasă 8,5 miliarde de dolari (reprezentând circa 5,6% din PIB), sumele cele mai mari venind din Europa (61%), America de Nord (22%) şi Asia (15%) - pag. 160;

- populaţia estimată a României în 2020 va fi de 20,4 milioane (pag. 192).

Foto: Valentin Vieriu